shopup.com

ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตามมาตรฐาน ออโต้ ดี เซอร์วิส

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามมาตรฐานของ ออโต้ ดี เซอร์วิส

ซึ่งเน้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรวมทั้งไส้กรองและแหวนปะเก็นรองน๊อตที่ดีมีคุณภาพ โดยเน้นการเติมและตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่พอดีกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ในแต่ละรุ่น เรายังใส่ใจกับความสะอาดของงานตามจุดถ่ายหรือเติมน้ำมันเครื่อง เช่น บริเวณน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง จุดขันถอดใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทั้งฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่อง ซึ่งนอกจากการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้ว เรายังใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่ทิ้งคราบสกปรกของน้ำมันเครื่องเก่า เพื่อเป็นการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่ชัดเจนกว่า โดยมั่นใจได้ว่าไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาอย่างแน่นอน

 

สอบถามเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์บริการงานยานยนต์

AUTO D SERVICE

MOTUL CENTER SAIMAI

ถนนสายไหม ซอย80

โทร. 089-9649449

www.auto-d.com

www.autodservice.com

17 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 2893 ครั้ง

Engine by shopup.com