shopup.com

LEXUS RX-270 ฟอก ฟลัช เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งระบบ (ATF Flushing)

ฟอก ฟลัช เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ LEXUS RX-270 เข้ารับบริการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั้งระบบ ด้วยเครื่องฟอกฟลัชน้ำมันเกียร์แบบอัตโนมัติ พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ MOTUL สูตรสังเคราะห์100% (ATF 100% synthetic)

 

รถยนต์คันนี้น้ำมันเกียร์ในระบบมีความสกปรกมาก ส่งผลให้การทำงานของระบบเกียร์ไม่ราบลื่นเท่าที่ควร หลังจากฟอกฟลัชเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว รถยนต์มีประสิทธิภาพการส่งกำลังของระบบเกียร์ได้ต่อเนื่องมากขึ้น ช่วยให้เครื่องยนต์ส่งกำลังได้เต็มสมรรถนะ

 

ศูนย์ฟอกเกียร์รถยนต์

MOTUL SAIMAI CENTER

ถนนสายไหม ซอย80

23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 3510 ครั้ง

Engine by shopup.com