shopup.com

ตรวจเช็คสภาพน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำมันเบรกรถยนต์

หมวดหมู่: ระบบเบรกรถยนต์

น้ำมันเบรกรถยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน2ปี หรือประมาณไม่เกิน60,000กม. เพราะน้ำมันเบรกมีคุณสมบัติที่สามารถดูดความชื้นรอบตัวเข้าไปได้เป็นอย่างดี ทำให้มีน้ำเจือปนในระบบน้ำมันเบรก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการVapor lock เบรกจมเบรกหายซึ่งอันตรายมาก

01 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 2668 ครั้ง

Engine by shopup.com